Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 05 2015

souyon
08:24
To nie jest takie łatwe bycie tu, gdy Ty jesteś tam.
— wieczorne rozmowy.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viapensieve pensieve

January 25 2015

14:35
Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.
— (via zyjee-cicho-krwawiac)
Reposted fromblutelf blutelf viaSnapOutOfIt SnapOutOfIt

December 31 2014

souyon
11:20

Ja? Ja jestem obrzydliwie zwyczajna. Nie mam figury modelki, nie siedzę z czerwonym winem na parapecie patrząc smętnie przez okno. Nie śledzę hitów mody, nie układam fryzury przez pół godziny. Najprawdopodobniej nie potrafię Cię rozbawić czy zaskoczyć jakimś kreatywnym pomysłem. Potykam się o własne sznurówki, nie jestem słodką dziewczynką, którą cały świat ma potrzebę bronienia. Po prostu jestem. Taka zwyczajna, przewidywalna, nudna do obłędu.

— a Ty mimo tego mnie chcesz..

December 25 2014

souyon
16:23
Tak wielu ludzi zawiodłam przez ten rok...
— przepraszam.
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viacytaty cytaty
souyon
16:22
3157 4a8d
Reposted fromsherwood sherwood viazmora zmora
souyon
16:22
souyon
16:22
Rozmowy, podczas których obie strony się boją, nie udają się nigdy.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
souyon
16:22
Chcę Ciebie na święta. I chociaż wszyscy wokół żyją Jezusem, prezentami, obfitym stołem i rozmowami o niczym, to ja wciąż nie czuję tej atmosfery. Zacznę świętować, dopiero gdy staniesz w moim progu. Po prostu bądź obok, a cały rok okaże się jednym wielkim świętem.
souyon
16:22

Miałem zamiar podejść do ciebie i zapytać, czy masz wolny wieczór, ale uświadomiłem sobie, że wieczór to za mało, więc chciałbym zapytać od razu, czy masz dla mnie wolne całe swoje życie.

— /P. Adamczyk/
souyon
16:20
“ (...) bo nie ma na świecie mienia większego niż mieć siebie nawzajem(..) Nie ma lepszego miejsca niż obok. ”
— — Wojciech Kuczok "Widmokrąg"
souyon
16:19
Chcę żeby ktoś kochał mnie jak Przybora Osiecką.
— chcę żebyś to był ty.

December 07 2014

souyon
12:02
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale tak często wpadam w pułapkę lenistwa, Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy.
Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
Reposted frompensieve pensieve viajoannna joannna
souyon
11:56
souyon
11:55
Nie liczyłem na nic. To znaczy liczyłem, że odwzajemnisz z czasem moje uczucie. Przecież nie mieściło mi się w głowie ni w sercu, że możesz nie odwzajemnić. Bo niby jak TY, cały mój świat, mógłby się mnie wyrzec?
— Ignacy Karpowicz
souyon
11:54
"Dobrze jest czasem nie być. Dziś właśnie mnie nie było.
Są takie dni, kiedy niebycie jest jedyną formą gwarantującą zachowanie zdrowia psychicznego".
— Marcin Bruczkowski
Reposted frombeatkazz beatkazz viainherownway inherownway
souyon
11:54
4007 e262
Czy trzeba coś jeszcze dodawać?
Reposted fromperseweracje perseweracje viainherownway inherownway

December 06 2014

souyon
14:54
Miałem zamiar podejść do Ciebie i zapytać, czy masz wolny wieczór, ale uświadomiłem sobie, że wieczór to za mało, więc chciałbym zapytać od razu, czy masz dla mnie wolne całe swoje życie.
— Piotr Adamczyk, z książki, która ukaże się we wrześniu
Reposted fromxalchemic xalchemic viairmelin irmelin
souyon
14:52
"Czasem góry zasłaniają
To
co jest za górami
trzeba więc przesunąć góry
ale ja nie mam potrzebnych
środków technicznych
ani siły
ani wiary
która przenosi góry
więc nie zobaczysz tego
nigdy
wiem o tym
i dlatego
piszę"
— Tadeusz Różewicz "Dlaczego piszę?", fragm.
souyon
14:50
6373 f7b7 500
Reposted fromcenturylove centurylove viapensieve pensieve

December 05 2014

souyon
11:17
Nie mogę dziś przyjść, bo już mnie nie ma.
Cos mi wypadło, nie powiem „do widzenia”.
Szarży pewnego tramwaju jakoś nie odparłem.
Dziś raczej nie wpadnę, bo umarłem.
— Lao Che, Życie jest jak tramwaj
Reposted fromdysonanspoznawczy dysonanspoznawczy viavstane vstane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl